Over Jeroen Klijs


Onderzoek

Jeroen Klijs is onderzoeker bij NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Zijn onderzoek betreft onder andere de impacts van toerisme op bestemmingen, met bijzondere aandacht voor economische impacts. Februari 2016 heeft hij met succes zijn proefschrift verdedigd over verbeteringen in het meten van de regionaal-economische impacts van toerisme. De inzichten die tijdens dit onderzoek zijn opgedaan past hij toe binnen academische en praktijkstudies (voor een overzicht, zie projecten). Daarnaast heeft Jeroen Klijs affiniteit en ervaring met studies op het gebied van (toeristische) bestemmingsontwikkeling, stedelijke/regionale ontwikkeling en duurzaamheid. Voor meer informatie zie Expertise.

Op de NHTV is Jeroen aangesloten bij CELTH en het Center for Sustainable Tourism and Transport (CSTT). Verder werkt Jeroen nauw samen met het Kenniscentrum Kusttoerisme en Dynamic Concepts.

Naast zijn proefschrift heeft hij diverse boeken, boekhoofdstukken en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd (zie het publicatieoverzicht).

Jeroen Klijs


Onderwijs

Jeroen Klijs verzorgt binnen de NHTV colleges over de impacts van toerisme op bestemmingen, de economie (van toerisme) en onderzoeksmethoden. Deze colleges vinden plaats binnen de opleidingen Management Toerisme, International Tourism Management, de master Tourism Destination Management en de academische opleidingen Bachelor of Science Tourisme en Bachelor of Science Leisure Studies (georganiseerd in samenwerking met respectievelijk de Wageningen Universiteit en de Universiteit van Tilburg). Hij is binnen al deze opleidingen ook actief als scriptiebegeleider.


Carrière

Jeroen Klijs studeerde Urban, port, and transport economics op de Erasmus Universiteit Rotterdam, afgesloten met een afstudeeronderzoek naar de promotie van Nederlandse binnensteden (gebaseerd op een stage bij BRO). Daarna heeft hij gewerkt voor Ecorys, een internationaal onderzoeks- en consultancy bedrijf, gevestigd in Rotterdam. Hier heeft hij een bijdrage geleverd aan diverse projecten, waaronder studies over het Trans-European Network (TEN), internationale verkeersveiligheid en OV beleid. Na een jaar is hij teruggekeerd op de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij werkte voor RHV BV en Euricur.

Bij RHV BV / Euricur heeft Jeroen deelgenomen aan diverse projecten, waaronder ‘Partners for Healthy Cities’. Dit project was gebaseerd op een internationale vergelijking van beleid om steden te creëren die bijdragen aan de gezondheid van hun inwoners. De nadruk lag op de samenwerking tussen de publieke en private sector en betrokkenheid van inwoners. Het onderzoek heeft geresulteerd in het boek ‘Towards Healthy Cities’. Naast onderzoeker was Jeroen ook docent in verschillende initiële en post-initiële opleidingen en was hij de coördinator van de opleiding Master City Developer (MCD). De MCD is een tweejarige post-initiële opleiding over stedelijke gebiedsontwikkeling.

In 2010 is Jeroen gaan werken voor NHTV als onderzoeker en docent, in combinatie met zijn functie in Rotterdam. Op de NHTV heeft hij zijn promotieonderzoek uitgevoerd, over de regionaal-economische impacts van toerisme. Februari 2016 heeft hij dit succesvol verdedigd op de Universiteit van Wageningen. Het eerste deel van dit promotieonderzoek vond plaats binnen het Europese SusTRIP project. Sinds September 2014 werkt Jeroen fulltime voor de NHTV.

Download hier het CV van Jeroen Klijs: CV Jeroen Klijs